SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA VRBNIK
30

6.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01) i članka 39. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2006. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa
i socijalne skrbi za 2007. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom se utvrđuju oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2007. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2007. godinu obuhvačena su sredstva za sljedeće djelatnosti:

1. DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik

(tekuće pomoći i nabava didakt. materijala)

- PLANIRANI RASHODI: 298.000,00 kuna

2. OŠ »Fran Krsto Frankopan« RJ Vrbnik

(izborna nastava, tekuće pomoći i tekuće održavanje)

- PLANIRANI RASHODI: 150.000,00 kuna

3. SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«

(ostale tekuće donacije)

- PLANIRANI RASHODI - 10.000,00 kuna

4. Socijalni program

- umirovljenici (prigodni poklon paketi za božićne blagdane, pomoći ) - 13.000,00 kuna

- invalidi - 2.000,00 kuna

- ostale soc. potrebe - 5.000,00 kuna

- pokloni novorođenčadi - 25.000,00 kuna

- PLANIRANI RASHODI 45.000,00 kuna

5. Crveni križ

PLANIRANI RASHODI: 8.000,00 kuna

6. Caritas

PLANIRANI RASHODI: 2.000,00 kuna

7. HVIDRA-a i Udruga branitelja otoka

- Hvidra - 3.500,00 kuna

- Udruga branitelja otoka - 10.000,00 kuna

- PLANIRANI RASHODI: 13.500,00 kuna

8. Programi športa.

(šahovska sekcija, NK Krk, KK Krk)

PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

9. Prijevoz

- autobusna linija Garica - Kras - Garica,

prijevoz učenika i studenata

PLANIRANI RASHODI: 53.000,00 kuna

10. Stipendije

PLANIRANI RASHODI: 21.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/06-01/03

Ur. broj: 2142-07-03-06-1

Vrbnik, 12. prosinca 2006.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Pavan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51516&odluka=6
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr