SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD BAKAR
30

2.

Na temelju članka 5. stavka 1. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04) i članka 64. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko poglavarstvo Grada Bakra, na svojoj 32. sjednici održanoj 17. siječnja 2007. godine donijelo je

PLAN
upravljanja pomorskim dobrom na području
Grada Bakra za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim se Planom utvrđuje redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, te popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru koje se mogu obavljati na području Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Grad), te mikrolokacije za obavljanje istih djelatnosti u 2007. godini.

Članak 2.

U 2007. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi na održavanju pomorskog dobra:

1. Nastavak radova na uređenju rive u

Bakru 1.000.000,00 kn

2. Izgradnja ljetne pozornice na

Žalu ribara 350.000,00 kn

3. Naknada za Vijeće za davanje

koncesijskog odobrenja 2.000,00 kn


UKUPNO: 1.352.000,00 kn


Članak 3.

Sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom jesu sredstva prikupljena od naknade za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti utvrđenih u članku 4. ovog Plana.

Ukupna sredstva iz stavka 1. ovog članka procjenjuju se u iznosu od 30.000,00 kuna, dok će se ostatak iznosa od 1.322.000,00 kuna osigurati iz sredstava naknade za koncesiju pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Bakar.

Članak 4.

Djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada te mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti utvrđuju se kako slijedi:

DJELATNOSTI IZ JEDINSTVENOG POPISA DJELATNOSTI NA POMORSKOM DOBRU KOJE SE MOGU OBAVLJATI
I MIKROLOKACIJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

 

NAZIV

BR. LOK.

K.Č. - K.O.

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

SREDSTVO

Žal ribara

2.1.

3028/26 - Bakar

sjeveroistočna strana objekta Vatrogasnog doma Bakar

ugostiteljstvo
i trgovina

pripadajuća terasa objekta

Žal ribara

2.2.

3028/26 - Bakar

betonirani plato na sjeveroistočnoj strani Crkve Sv. Margarete

komercijalno - rekreacijski sadržaji

kulturne, komercijalne, zabavne, športske priredbe

NAZIV

BR. LOK.

K.Č. - K.O.

MIKROLOKACIJA

DJELATNOST

SREDSTVO

Žal ribara

2.2.

3028/26 - Bakar

betonirani plato na sjeveroistočnoj strani Crkve Sv. Margarete

Ugostiteljstvo
i trgovina

- štand (rukotvorine, igračke, suveniri i sl.)
- ambulantna prodaja (škrinja, aparati za sladoled i sl.)

Riva iza hotela
Jadran

2.3.

3028/26 - Bakar

obalno područje na sjeveroistočnoj strani hotela Jadran, od spomenika na Žalu ribara (uključujući i tzv. »plažicu za djecu«) do terase hotela Jadran

organizacija ronilačkih izleta/obuka ronilaca

-

Primorje

2.4.

29 - Bakar

sjeveroistočna strana objekta Malenica

Ugostiteljstvo
i trgovina

pripadajuća terasa objekta

na svim lokacijama

-

-

-

komercijalno - rekreacijski sadržaji

snimanje komercijalnog sadržaja

na svim lokacijama

-

-

-

komercijalno - rekreacijski sadržaji

slikanje,
fotografiranje

Skica mikrolokacija iz stavka 1. ovog članka utvrđena je u prilogu (Prilog 1.) koji čini sastavni dio ovoga Plana i nije predmetom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-01/07-01/04

Ur. broj: 2170-02-02-07-7

Bakar, 17. siječnja 2007.

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA BAKRA

Predsjednik Poglavarstva
Tomislav Klarić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51222&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr