SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA VRBNIK
30

1.

Na temelju članka 9. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 38. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/05) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 28. prosinca 2006. godine donijelo je

ODLUKU
o II. izmjeni Proračuna Općine Vrbnik za 2006. godinu

Članak 1.

U Proračun Općine Vrbnik za 2006. godinu članak 1. mijenja se i glasi:

»Proračun Općine Vrbnik za 2006. godinu sastoji se od:

Ukupnih prihoda: 12.497.502,00 kuna

Izdataka: 12.497.502,00 kuna«

Članak 2.

Prihodi i primici Proračuna po grupama računa i računima, te rashodi i izdaci po grupama računa i računima utvrđeni su u Bilanci prihoda i izdataka i to:

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2006.

I. OPĆI DIO

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta

Članak 3.

Ovaj Proračun stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine. Proračun će se objaviti u »Službenim novinama« - službenom glasniku Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/01-06/49

Ur. broj: 2142-07-03-06-1

Vrbnik, 28. prosinca 2006.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Općinskog vijeća
Branko Pavan, v.r.

 

Odluka o II. izmjeni Proračuna Općine Vr  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51516&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr