SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
OPĆINA SKRAD
30

1.

Na temelju članka 23. stavak 3. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad i članka 28.h Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko poglavarstvo Općine Skrad, na sjednici održanoj 25. siječnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaćama službenika
i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Skrad

Članak 1.

U Odluci o plaćama službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 35/06) članak 4. mijenja se i glasi:

»Utvrđuje se osnovica za obračun plaće u visini od 4.819,66 kuna bruto sukladno Odluci o visini osnovice za izračun plaća korisnika državnog proračuna (»Narodne novine« broj 142/06) koja će se osnovica primjenjivati za obračun plaće od 1. siječnja 2007. godine.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/07-01/01

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 26. siječnja 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Dubravko Grbac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51311&odluka=1
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr