SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 3. Četvrtak, 1. veljače 2007.
GRAD DELNICE
30

10.

Na temelju članka 105. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), i članka 19. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 22/01), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 30. siječnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju kapitalnih projekata

Članak 1.

Prihvaćaju se kapitalni projekti Grada Delnica i utvrđuju izvori sredstava za njihovo financiranje kako slijedi:

PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA GRADA DELNICE
Od 01.01.2007. do 31.12.2007.

NOM GRADA 15.100.000,00 56,30%

PROGRAM KAPITALNIH ULAGANJA GRADA DELNICE
Program 15.100.000,00

 

KAPITALNA ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU
Potprogram 14.900.000,00

 

Projekt PROŠ. JR SUPILOVA ULICA 50.000,00
Izvor sredstava DELNICE 50.000,00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi 50.000,00

 

Projekt PROŠ. JR U ZALESINI 50.000,00
Izvor sredstava DELNICE 50.000,00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi 50.000,00

 

 

Projekt KOČIČIN-IZGRADNJA VODOVODA 50.000,00
Izvor sredstava DELNICE 50.000,00
42141 Plinovod, vodovod, kanalizacija 50.000,00

 

Projekt PROŠIRENJE GROBLJA U DELNICAMA 200.000,00
Izvor sredstava DELNICE 200.000,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 200.000,00

 

Projekt IZGRADNJA MRTVAČNICE U KUŽELJU 200.000,00
Izvor sredstava DELNICE 200.000,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 200.000,00

 

Projekt OTKUP ZEMLJ. ZA POSLOVNE I PODUZETNIČKE ZONE 3.000.000,00
Izvor sredstava zajam ZABA 2.000.000,00 (REALIZIRANO 1.500.000,00 U 2006. - REFUNDACIJA), Grad Delnice
(VLASTITA SREDSTVA) 1.000.000,00
41112 Građevinsko zemljište 3.000.000,00

 

Projekt PROŠ. JR. U SMISLU POS. LAMPE NA POST. STUP U RASKRIŽJU TIHOVO, C. LUG, IŠEVNICA, LUČICE, ZAMOST BRODSKI
Izvor sredstava DELNICE 150.000,00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi 150.000,00

 

Projekt REKONSTR. JAVNE RASVJETE U SUPILOVOJ 50.000,00
Izvor sredstava DELNICE 50.000,00
42144 Energetski i komunikacijski vodovi 50.000,00
Projekt UREĐENJE PARKIRALIŠTA IZA ZGRADE GRADSKE UPRAVE 1.400.000,00
Izvor sredstava DELNICE 1.400.000,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 1.400.000,00

 

Projekt IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA KRAJ O.Š 1.500.000,00
Izvor sredstava DELNICE 1.500.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 1.500.000,00

 

Projekt RJEŠ. IMOV. PRAVN. ODNOSA ZA IZGRAD. KOMUNAL. INFRASTR. SPOJ KAMENITE I SAJMIŠNE 550.000,00
Izvor sredstava DELNICE 550.000,00
42119 Ostali stambeni objekti 550.000,00

 

Projekt UVOĐENJE NAPLATE PARKIRANJA U CENTRU DELNICA (ČETRI PARKIRNA SATA) 300.000,00
Izvor sredstava DELNICE 300.000,00
42271 Uređaji 300.000,00

 

Projekt SEMAFORIZACIJA RASKŠĆA NA KRIŽANJU SUPILOVE I SAJMIŠNE 300.000,00
Izvor sredstava DELNICE 300.000,00
42271 Uređaji 300.000,00

 

Projekt UREĐENJE I IZGRADNJA LOVAČKE ULICE-DELNICE 2.000.000,00
Izvor sredstava DELNICE (VLASTITA SREDSTVA) - 500.000,00; zajam ZABA 1.500.000,00
42131 Ceste 2.000.000,00

 

Projekt IZGRADNJA TROTOARA U ULICI DOLI, DELNIČKOJ, GORANSKOJ TE POSTAVA IVIČNJAKA 1.900.000,00
Izvor sredstava DELNICE 1.900.000,00
42139 Ostali slični prometni objekti 1.900.000,00

 

Projekt REKON. UL. RADIĆEVA, DIJELA KAMENITA TE DIJELA ŠKOLSKE 1.100.000,00
Izvor sredstava DELNICE 1.100.000,00
45111 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.100.000,00

 

Projekt ZAMOST BRODSKI-POČETAK RADOVA NA PROŠIRENJU GROBLJA 400.000,00
Korisnik DELNICE 400.000,00
Izvor sredstava DELNICE 400.000,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 400.000,00

 

Projekt ZAMJENA DOTRAJALOG POKROVA NA MRTVAČNICI DELNICE 100.000,00
Izvor sredstava DELNICE 100.000,00
42149 Ostali nespomenuti građevinski objekti 100.000,00

 

Projekt OTKUP ZEMLJIŠTA, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA, RADOVA NA UREĐENJU PROSTORA CENTAR DELNICE 300.000,00
Izvor sredstava DELNICE 300.000,00
41112 Građevinsko zemljište 300.000,00

 

Projekt POPRAVAK STAZE NA STAROM GROBLJU DELNICE-OBNOVA PLATOA 300.000,00
Izvor sredstava DELNICE 300.000,00
42145 Sportski i rekreacijski tereni 300.000,00

 

Projekt IZRADA GL. PROJEKTA SANACIJE SOVIĆ LAZ I POČETAK RADOVA 1.000.000,00
Izvor sredstava DELNICE 1.000.000,00
38612 Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana bjave u u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 4500-038/06-01/01

Ur. broj: 2112-01-06-12

Delnice, 30. siječnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik
Goran Muvrin, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=486&mjesto=51300&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr