SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
215. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
214. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća županijskih lučkih uprava na području Primorsko-goranske
213. Odluka o Izmjeni Odluke o određivanju službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj
212. Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za opću upravu i upravljanje
113. Odluka o dodjeli sponzorstva
112. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije
111. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
110. Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija za školsku godinu 2021/22.
109. Odluka o uvođenju naplate na dijelu parkirnih mjesta s ograničenim vremenom parkiranja
108. Odluka o određivanju naknade za rad članova Vijeća mjesnih odbora
107. Odluka o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene
106. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti
105. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva „Autotrolej“ d.o.o. Rijeka uplatom novog poslovnog udjela i ulasku Grada Opatije u njegovu vlasničku strukturu
72. Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Raba
71. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Raba
85. Odluka o izboru članova Odbora za komunalno gospodarstvo, zaštitu i spašavanje te zaštitu okoliša Općinskog vijeća Općine Matulji
84. Odluka o izboru članova Odbora za prostorno uređenje i strateški razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji
83. Odluka o izboru članova Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji
82. Odluka o izboru članova Odbora za gospodarstvo, poduzetništvo i ruralni razvoj Općinskog vijeća Općine Matulji
81. Odluka o izboru članova Odbora za proračun i financije Općinskog vijeća Općine Matulji
80. Odluka o izboru članova Odbora za pitanja boraca antifašističkog i Domovinskog rata Općinskog vijeća Općine Matulji
79. Odluka o izboru članova Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji
78. Odluka o izboru članova Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Općinskog vijeća Općine Matulji
77. Odluka o izboru članova Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji
76. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu Općine Matulji
75. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
74. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o javnim i počasnim priznanjima Općine Matulji
73. Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača te u obrtima na području Primorsko-goranske županije
72. Odluka o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje cijene provedbe programa predškolskog odgoja i obrazovanja Ustanove Dječji vrtić Matulji te naplatu usluga od krajnjih korisnika
71. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
70. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
69. Odluka o Izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu
68. II. Izmjene Plana razvojnih programa Općine Matulji za razdoblje 2021.-2023. godine
67. II. Izmjene Proračuna Općine Matulji za 2021. godinu
77. Pravilnik o Izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina
76. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova Savjeta za socijalnu i zdravstvenu skrb – Socijalno vijeće Općine Vinodolska općina
75. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Vinodolska općina kod poslovne banke
74. Odluka o raspisivanju natječaja za izbor ravnatelja/ice Javne ustanove Narodna knjižnica i čitaonica Bribir
73. Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola za deficitarna zanimanja
72. Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Vinodolska općina
71. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Općine Vinodolska općina
70. Zaključak Urbroj: 2107/03-02-21-35
69. Odluka Urbroj: 2107/03-02-21-34
68. Zaključak Urbroj: 2107/03-02-21-33

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr