SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
OPĆINA VINODOLSKA

77.

Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) i članka 61. stavak 1. podstavak 9. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09., 15/13., 7/18., 2/19., 13/20., 41/20.-pročišćeni tekst i 8/21.), na prijedlog pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina, Općinski načelnik Općine Vinodolska općina dana 2. studenoga 2021. godine, donosi sljedeći

P R A V I L N I K

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 1/21. i 6/21.) Sistematizacija radnih mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Vinodolska općina, kao sastavni dio Pravilnika, mijenja se u cijelosti.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Vinodolska općina stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 022-05/21-01/21

URBROJ: 2107/03-1-21-1

Bribir, 2. studenog 2021.

Općinski načelnik:

Daniel Grbić, v.r.

 

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=91253&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr