SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
GRAD OPATIJA

108.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine Primorsko-goranske županije“ 25/09, 30/09, 07/13, 3/18, 5/18, 3/20 i 3/21) Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 03. studeni 2021.godine, donijelo je

ODLUKU

o određivanju naknade za rad članova
Vijeća mjesnih odbora

članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad predsjednika i članova Vijeća Mjesnog odbora na području Grada Opatije.

Članak 2.

(1) Naknada iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

- predsjedniku Vijeća mjesnog odbora u visini 250,00 kuna neto,

- članovima Vijeća Mjesnog odbora u visini 150,00 kuna neto.

(2) Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora ostvaruju pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka po održanoj sjednici vijeća mjesnog odbora na kojoj su osobno prisustvovali, a maksimalno u visini iznosa iz stavka 1. ovog članka, neovisno o tome koliko je sjednica ili nastavaka sjednica u tom mjesecu održano.

(3) Poziv za sjednicu vijeća mjesnog odbora predsjednik vijeća dostavlja nadležnom upravnom odjelu Grada Opatije radi objave na mrežnoj stranici Grada.

Članak 3.

(1) Predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora mogu se odreći prava na naknadu za rad dostavom pisane izjave Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti. Dana izjava se ne može povući.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka naknada za rad se obračunava i može se koristi za komunalne akcije mjesnog odbora.

Članak 4.

(1) Naknada iz članka 2. ove Odluke isplaćuje se u roku od 8 dana od dana dostave zapisnika s održane sjednice vijeća mjesnog odbora.

(2) Zapisnik vijeća mjesnog odbora objavit će se na mrežnoj stranici Grada Opatije.

Članak 5.

Ova Odluka će se objaviti u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“ a stupa na snagu 1. siječnja 2022.

KLASA: 021-05/21-01/21

URBROJ: 2156/01-01/21-3

Opatija, 3. studeni 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=10006&odluka=108
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr