SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
GRAD OPATIJA

107.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 29. Statuta Grada Opatije («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18-ispravak, 11/18-pročišćeni tekst, 3/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 03. studenog 2021. godine donosi

O D L U K U

o korištenju dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade za druge namjene

Članak 1.

(1) Uslijed nastupanja posebnih okolnosti uzrokovanih širenjem epidemije COVID-19 virusom, a zbog čega je ugrožen život i zdravlje građana te je narušena gospodarska aktivnost i uzrokovana gospodarska šteta određuje se korištenje dijela naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu ('Narodne novine' RH br. 68/18, 110/18, 32/20).

(2) Dio naplaćenih sredstava komunalnog doprinosa i komunalne naknade koji se može koristiti i za druge namjene različite od namjena propisanih čl. 76. i 91. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20) iznosi najviše 70% naplaćenih sredstava s osnova komunalne naknade i komunalnog doprinosa za proračunsko razdoblje 2022. godine.

Članak 2.

(1) Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

KLASA: 011-01/21-01/52

URBROJ: 2156/01-03/01-21-1

Opatija, 3. studenog 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik Gradskog vijeća

dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=10006&odluka=107
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr