SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

213.

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13-pročišćeni tekst, 5/18, 8/18-pročišćeni tekst, 2/20 i 4/21) i članka 25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst i 16/21), a u svezi s Uputom Povjerenika za informiranje RH o primjeni članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15), Župan Primorsko-goranske županije, dana 2. studenoga 2021. godine, donio je

O D L U K U

o izmjeni Odluke o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Odluci o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji („Službene novine“ broj 16/16), članak 1. mijenja se i glasi:

„Lorena Vlahov, mag.iur. – savjetnica za pripremu sjednica II u Uredu Županije – određuje se za službenu osobu mjerodavnu za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama - Službenika za informiranje u u Primorsko-goranskoj županiji.“

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije.“

KLASA: 022-04/21-01/38

URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-13

Rijeka, 2. studenoga 2021.

Ž u p a n

Zlatko Komadina, dipl. ing., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=00001&odluka=213
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr