SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIX. - broj 26. Petak, 5. studenog 2021.
GRAD OPATIJA

112.

Na temelju članka 29. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 25/09, 30/09, 7/13 17/13- pročišćeni tekst, 3/18, 5/18-ispravak, 3/20 i 3/21) i sukladno odredbama članka 7. i 8. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 8/16), Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici održanoj 3. studenoga 2021. godine donosi

ODLUKU

o izboru članova Savjeta mladih Grada Opatije

U Savjet mladih Grada Opatije izabiru se:

1. Valentina Dukić, Opatija, Nova Cesta 164

Zamjenik članice: Janko Jardas, Opatija, A.Štangera 55

2. Mateo Gruban, Ičići, Ulica Ružmarina 6

Zamjenica člana: Petra Josipović, Ičići, Poljane, Ladeti 3

3. Ena Knežević Tončinić, Opatija. G. Verdi 3

Zamjenica članice: Nina Šarković, Opatija, Obala F.Supila 11

4. Nika Laginja, Opatija, Varljenska cesta 24/3

Zamjenik člana: Aleks Prpić, Opatija, St.dr.V.Ekl 9

5. Karla Vurić, Opatija, Put za Forticu 12

Zamjenik članice: Lovro Kostelić, Ičići, Ika, B.Zdrinšćaka 8

6. Niko Zeoli, Opatja, V. Spiničića 10

Zamjenica člana: Petra Banić, Opatija, V.Zamlića 14

7. Luka Zorić, Opatija, Stubište J. Pilata 9

Zamjenica člana: Eva Gartner, Opatija, St.dr.V.Ekl 15

II.

Ova Odluka objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

KLASA: 021-05/21-01/12

UR.BROJ: 2156/01-01/01-21-5

Opatija, 3. studenog 2021.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednica Gradskog vijeća

Dr. sc. Neva Slani, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2197&mjesto=10006&odluka=112
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr