SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
93. Odluka o određivanju Službenika za informiranje u Primorsko-goranskoj županiji
51. Zaključak Urbroj: 2213/01-01-16-5
50. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
49. Odluka o isključivanju iz opće uporabe dijela javnog dobra - puta
48. Odluka o isključivanju iz opće uporabe javnog dobra - puta
47. Odluka o sklapanju novog Sporazuma o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka
46. Odluka o kriterijima za davanje gradskih prostora na korištenje udrugama i drugim neprofitnim organizacijama civilnog društva
45. Odluka o korištenju sredstava ustupljenih iz poreza na dohodak ostvaren na području Grada Malog Lošinja za realizaciju kapitalnog projekta Proširenja Dječjeg vrtića Cvrčak
44. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2015. godinu
43. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
42. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Malog Lošinja
41. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Malog Lošinja
40. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Punta Križa (UPU 21)
39. I. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Grada Malog Lošinja za razdoblje 2016.-2018. godine
38. I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Malog Lošinja za 2016. godinu
37. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
35. Izmjena i dopuna Plana rasporeda kioska i specijalnih naprava namijenjenih za obavljanje trgovine, iznajmljivanje robe i pružanje usluga na javnim površinama i dijelovima neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Grada Malog Lošinja za 2016. go
28. Odluka o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi
27. Odluka o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne djelatnosti - održavanja javne rasvjete
41. Zaključak o usklađenju Tabelarnog dijela Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija Grada Raba
40. Odluka o podnošenju zahtjeva za povjeravanje ovlaštenja Gradu Rabu za davanje koncesija na uređenim plažama na području Grada Raba
39. Odluka o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka Raba
38. I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2016. godinu
37. I. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36. I. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
37. Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Čavle
36. Odluka o ispravku Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11-Sportski centar Platak R62
35. Odluka o usvajanju Izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2015. godini
21. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Vinodolske općine

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr