SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

37.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« br. 36/95, 70/97, 128799, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03- proč. tekst, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ« br. 26/09,32/09,10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2016. godinu (»Službene novine PGŽ« br.37/15) članak 2 . briše se i glasi:

Programom održavanja komunalne infrastrukture planiraju se slijedeće djelatnosti po vrsti, iznosu i izvorima sredstava:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 3.

Ovaj Program objavljuje se u »Službenim novinama PGŽ« i stupa na snagu danom objave.

Klasa: 360-02/16-01/21

Urbroj: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr