SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

36.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« 33/01, 60/ 01, 129/05, 109/07, 129/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14 i 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 21. lipnja 2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o ispravku Odluke
o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11- Sportski centar Platak R62

Članak 1.

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja 11- Sportski centar Platak R62 (SN PGŽ 9/11) u članku 73. stavak 2., 2 alineja, ispravlja se pogreška na način da se riječ: »minimalna« zamjenjuje riječju: »maksimalna«, a brojke »75x75« mijenjaju se brojkama: »65x65«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/05

URBROJ:2170-03-16-01-4

Čavle 21. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10008&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr