SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

43.

Na temelju članka 31. stavak 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04 ,38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/ 11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« broj 26/09, 32/09 i 10/13) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu Grada Malog Lošinja (»Službene novine« br. 32/01, 7/02, 27/04, 7/11, 24/11, 8/ 13, 12/13-pročišćeni tekst, 32/14 i 35/15), u čl. 4. stavak 2. riječi »poslovnih prostora« zamjenjuju se riječima »objekata poslovnih djelatnosti«, te iza riječi »ugostiteljske djelatnosti,« dodaju se riječi »objekata u funkciji obavljanja« .

Članak 2.

Članak 6a. mijenja se i glasi:

»Kod gradnje višestambenih zgrada, za stambene građevine od 1000 m3 pa na više te kod gradnje objekata poslovnih djelatnosti (objekti turističke djelatnosti, ugostiteljske djelatnosti, objekata u funkciji obavljanja uslužne djelatnosti, servisne djelatnosti, skladišta, trgovina, uredskih prostora, valobrana, lučica, pontona, molova, privezišta, sidrišta te morskih dijelova marina luka i lučica, i sl.) komunalni doprinos se plaća u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz čl. 6. st. 5.

Kod gradnje objekata proizvodne djelatnosti, poljoprivredne djelatnosti, ribarstva, šumarstva, kulturne djelatnosti, predškolske djelatnosti, djelatnosti odgoja i obrazovanja, vatrogasne djelatnosti, socijalne zaštite i zdravstva, javnih građevina sportske namjene, kod gradnje građevina izvedenih u roh-bau sistemu, stambenih građevina obujma do 1000 m3 , garaža i spremišta i ostale djelatnosti i objekti navedeni u članku 4. stavak 6. i 7. Odluke komunalni doprinos se plaća obročno, u dvije rate. Prva rata plaća se u roku od 15 dana od dana izvršnosti rješenja iz članka 6. stavka 5., a druga rata u roku od 6 mjeseci od izvršnosti rješenja iz članka 6. stavka 5.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 350-06/16-01/03

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=43
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr