SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD RAB

38.

Na temelju članka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01, 129/05, 104/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), te članaka 22., 90. i 92. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA
U KULTURI ZA 2016. GODINU

Članak 1.

I. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune Programa) utvrđuju se programske aktivnosti u kulturi koje provodi ustanova, Pučko otvoreno učilište Rab.

Članak 2.

Za provođenje Izmjena i dopuna Programa osigurana su sredstva u Prvim izmjenama i dopunama Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu, donesenim odlukom Gradskog vijeća Grada Raba 10. svibnja 2016. godine, KLASA: 023-06/16-01/02, URBROJ:2169-01-02/7-16-14, u ukupnom iznosu od 2.776.000,00 kn.

Članak 3.

Raspored sredstava iz Izmjena i dopuna Programa vrši gradonačelnik kao izvršitelj Prvih izmjena i dopuna Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu, a Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti će pratiti namjensko korištenje proračunskih sredstava.

Članak 4.

O izvršavanju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik iz članka 1. podnosi nadležnom Upravnom odjelu godišnji izvještaj o poslovanju za 2016 godinu (ostvarenje financijskog plana i izvješće o radu), najmanje jednom godišnje, a na zahtjev Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti i češće.

Članak 5.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:023-06/16-01/03

URBROJ:2169-01-02/7-16-4

Rab, 20. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr., v.r.

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=51280&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr