SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD RAB

39.

Na temelju članka 45. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine, donosi

ODLUKU
O KAPITALNIM PROJEKTIMA OD INTERESA
ZA RAZVOJ OTOKA RABA

Članak 1.

Kapitalni projekti od interesa za razvoj otoka Raba su:

1.Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalne infrastrukture vodoopskrbe na otoku Rabu (Rab, Lopar)

2.Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalne infrastrukture odvodnje otpadnih i oborinskih voda na otoku Rabu (Rab, Lopar)

3.Izrada prostorno-planske dokumentacije (Rab, Lopar)

4.Izrada katastarskih izmjera i zemljišnih knjiga (Rab, Lopar)

5.Sanacija i izgradnja odlagališta otpada, izgradnja objekata za gospodarenje otpadom na otoku Rabu

6.Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luka i pristaništa (Rab, Lopar)

7.Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, opremanje i uređenje škola i vrtića (Rab, Lopar)

8.Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, opremanje i uređenje sportskih igrališta i dvorana (Rab, Lopar)

9.Izgradnja, opremanje i uređenje radnih i poduzetničkih zona (Rab, Lopar)

10.Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija, sanacija, opremanje i uređenje zgrada vatrogasnih domova (Rab, Lopar)

11.Nadogradnja, sanacija, rekonstrukcija i adaptacija zgrada u vlasništvu i suvlasništvu grada Raba i općine Lopar

12.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje šetnica i potpornih zidova na pomorskom dobru (Rab, Lopar)

13.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija i uređenje javnih, lokalnih i nerazvrstanih cesta, gospodarskih i poljoprivrednih prometnica te protupožarnih prosjeka na otoku Rabu (Rab, Lopar)

14.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, opremanje i uređenje prometne infrastrukture, javnih parkirališta i garaža na području otoka Raba (Rab, Lopar)

15.Dogradnja i rekonstrukcija zgrade Doma za starije u gradu Rabu

16.Izgradnja zgrade novog suda i katastra u gradu Rabu

17.Sanacija i rekonstrukcija povijesno-kulturnih i sakralnih objekata na otoku Rabu (Rab, Lopar)

18.Izgradnja i uređenje gradske knjižnice

19.Sanacija i opremanje polivalentne kino dvorane Kina Rab i Ljetnog kina Rab

20.Izgradnja centra za posjetitelje Geoparka otok Rab- Terra Arbia

21.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, uređenje i opremanje muzeja i galerija (Rab, Lopar)

22.Sanacija i rekonstrukcija Donje ulice u povijesnoj jezgri u Rabu

23.Izgradnja i povećanje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete, osvjetljavanje kulturnih spomenika

24.Izgradnja pješačkih i biciklističkih staza na otoku Rabu (Rab, Lopar)

25.Uređenje park šume Komrčar

26.Izgradnja, opremanje i uređenje azila za životinje

27.Proširenje, izgradnja, rekonstrukcija i uređenje groblja

28.Sanacija, rekonstrukcija i uređenje javnih površina (ulica, trgova, parkova i sl.) na otoku Rabu

29.Izgradnja komunalne garaže (Rab, Lopar)

30.Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalnih i društvenih građevina koja nisu u neposrednoj nadležnosti otočne JLS (učešće JLS)

31.Izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, uređenje i opremanje plaža na području otoka Raba (Rab, Lopar).

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/03

URBROJ: 2169-01-02/7-16-1

Rab, 20. lipnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=51280&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr