SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

47.

Na temelju članka 32. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine PGŽ«, br. (»Službene novine« PGŽ, br. 26/09, 32/09, 10/13) i Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 17. lipnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o sklapanju novog Sporazuma o zajedničkom
financiranju kapitalnih projekata od interesa
za razvoj otoka

Članak 1.

Prihvaća se prijedlog liste kapitalnih projekata Grada Malog Lošinja od interesa za razvoj otoka koji će se financirati sredstvima iz udjela u porezu na dohodak ostvarenih na području Grada, i to:

- Proširenje Dječjeg vrtića Cvrčak

- Izgradnja športske dvorane

- Stanogradnja

- Izrada prostorno-planske dokumentacije

- Parterno uređenje Suska

- Utvrda Kaštel

- Osorski bedemi

- Izgradnja poduzetničkog inkubatora

- Pristupna cesta u skladišno-servisnoj zoni

-sanacija, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta (Cesta Malin, Cesta Šestavina, Cesta Zagazinjine)

- Rekonstrukcija Vele rive

- Biciklistička transverzala Apsyrtides

-Izgradnja i sanacija luka i pristaništa (luka Mali Lošinj, luka Veli Lošinj, luka Sv. Martin, luka Rovenska, luka Nerezine, luka Osor, luka Susak, luka Ilovik, luka Unije, luka Vele Srakane,pristanište Mrtvaška, pristanište Male Srakane)

-Sanacija postojećih deponija i izgradnja novog reciklažnog dvorišta sa pretovarnom stanicom za područje Grada Malog Lošinja; Sanacija deponija - sabirno mjesto Susak

-Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe na području Grada Malog Lošinja

-Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava odvodnje otpadnih i oborinskih voda na području Grada Malog Lošinja

Članak 2.

Temeljem liste projekata iz članka 1. ove Odluke Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova RH utvrdit će koji se od predloženih kapitalnih projekata smatraju projektima od interesa za razvoj otoka i za odabrane projekte zaključit će novi Sporazum.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

KLASA: 402-01/16-01/71

URBROJ: 2213/01-01-16-4

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr