SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
35. Odluka o davanju suglasnosti kupcima Vodogradnje Rijeka d.o.o. na otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu prije ugovoreno
34. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za plažu ispred hotela Vali u Dramlju
33. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za sanaciju i gospodarsko korištenje postojećeg mola,
32. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže Ville Castelo u Medve
31. Odluka o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje sportsko-rekreacijskog cent
13. Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2007. godine
12. Odluka o isključenju iz opće uporabe javnog dobra
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komu
10. Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godin
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga
7. Odluka Ur. broj: 2170-02-02-08-12/BČP
6. Odluka o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu, šumama i šu
7. Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2007. godinu
6. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
5. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
16. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
15. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
14. Izvješće za 2007. godinu o izvršenju Programa tekućeg investicijskog održavanja objekata u vlasništvu Grada
13. Odluka o Prvim izmjenama Projekcije Proračuna Grada Delnica za razdoblje od 2008. do 2010. godine
12. Odluka o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica za 2008. godinu
11. Odluka o izvršenju Proračuna Grada Delnica za I. - XII. 2007.
10. Odluka o dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju zemljištem u vlasništvu Grada Delnica
11. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisne liste Gradskog vijeća zastupljenih u Gradskom vijeću Gra
10. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu
9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada No
8. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-go
7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu na podr
6. Odluka o izmjenama Odluke o grbu i zastavi Grada Novog Vinodolskog
36. Odluka o izmjenama Odluke o radnom vremenu i uredovnim danima u upravnim tijelima Grada Rijeke
19. I. izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2008. godini
8. Ispravak Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Dobrinj za 2007. godinu
7. Izvještaj za Program održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini
6. Izvještaj Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2007. godini
5. Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Općine Dobrinj
4. Odluka o raspodjeli rezultata
3. Godišnji obračun Proračuna Općine Dobrinj za 2007. godinu
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji
4. Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji
3. 1. izmjene i dopune Proračuna za 2008. godinu
2. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2007. godinu
1. Plan i izvršenje Proračuna za godinu 2007.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr