SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 34., stavka 3. i 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97), članka 3. Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića Matulji i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 28. sjednici, održanoj dana 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića Matulji

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Matulji, od strane osnivača, imenuju se:

- ANA VIČEVIĆ, dipl. iur., Matulji, Put Luskino 27, rođ. 16. 8. 1977. god.

- TEDI BABIĆ, dipl. ing. elek., Matulji, Dalmatinskih brigada 9, rođ. 28. 1. 1962. god.

- MARIN KLANAC, tehničar, Jurdani, Zvoneća 10, rođ. 25. 4. 1974. god.

- ŽELIMIR ŽIVKOVIĆ, dipl. ing. elekt., Matulji, V. Nazora 6, rođ. 26. 8. 1944. god.

Članak 2.

Članovi Upravnog vijeća iz članka 1. ove Odluke, imenuju se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-01/08-01/1

Ur. broj: 2156-04-08-06

Matulji, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Surina, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51211&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr