SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na svojoj 24. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o isključenju iz opće uporabe javnog dobra

Članak 1.

Isključuju se iz opće uporabe kao javno dobro slijedeće nekretnine:

- k.č.br. 7436/5, šuma, 980 m2, upisana u P I k.o. Kukuljanovo i

- k.č.br. 7438/1, put, površine 660 m2, upisana u P I k.o. Kukuljanovo.

Članak 2.

Ovlašćuje se Gradsko poglavarstvo da temeljem ove Odluke izvrši uknjižbu prava vlasništva na nekretninama navedenim u članku 1. ove Odluke u korist Grada Bakra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave iste u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-08-18

Bakar, 27. ožujka 2008.

GRAD BAKAR
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51222&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr