SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD CRIKVENICA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 128. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 29. sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donijelo je

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Grada Crikvenice za 2007. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Godišnji obračun Proračuna Grada Crikvenice za 2007. godinu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-06/08-01/04

Ur. broj: 2107/01-02/1-08-22

Crikvenica, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=10003&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr