SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Temeljem članka 30. st. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 24. sjednici Grada Bakra održanoj 27. ožujka 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu

1. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu donesen je na 9. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 28. studenog 2006. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra, Prve izmjene i dopune programa donijete su na 14. sjednici održanoj 7. svibnja 2007. godine, Druge izmjene na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. i Treće izmjene na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine.

2. Navedenim Programom određen je opis poslova za gradnju objekata komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije.

3. Prema članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu, građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:

- javnih površina

- nerazvrstanih cesta

- javne rasvjete

- opskrbe pitkom vodom

- odvodnje i pročišćavanja oborinskih voda

- izgradnja groblja

financira se iz:

- komunalnog doprinosa

- proračuna jedinice lokalne samouprave

- naknade za koncesiju

- cijene komunalnih usluga

- naknade za priključivanje

- drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

4. Za realizaciju Programa planirano je 10.678.921,00 kuna, a u 2007. godini utrošeno je 6.557.277,70 kuna na sljedeći način:

I. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

*Investicije započele krajem 2007. godine i nastavljaju se u 2008. godini.

Klasa: 021-05/08-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-08-14

Bakar. 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 

Odluka o prihvaćanju izvješća o izvršenj  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51222&odluka=10
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr