SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Temeljem odredbi članka 122.-125. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 24., stavak 1., alineja 5., Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
GRADA BAKRA ZA RAZDOBLJE
1. 1. - 31. 12. 2007. GODINE

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra za 2007. godinu sadrži:

I. OPĆI DIO PRORAČUNA

Tabela 1.1. - u kunama -

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj godišnji obračun stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/06-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-08-21

Bakar, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 

Godišnji obračun Proračuna Grada Bakra z  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51222&odluka=13
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr