SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Gradsko vijeće Grada Bakra, na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07 i 10/07), na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar

Članak 1.

U Odluci o sufinanciranju boravka djece u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Bakar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05 i 15/06) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Grad Bakar sufinancirat će boravak djece u dječjim vrtićima navedenim u članku 1. Odluke u iznosu:

- za cjelodnevni boravak 950,00 kuna,

- za poludnevni s ručkom 792,39 kuna,

- za poludnevni bez ručka 554,27 kuna

po djetetu tijekom cijele pedagoške godine, na način i po postupku kako je to uređeno Odlukom o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 02105/08-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-08-16

Bakar, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51222&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr