SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD DELNICE
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Temeljem članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 pročišćeni tekst i 82/04) i članka 19. Statuta Grada Delnice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/06 - pročišćeni tekst, 29/07 i 33/07) i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05 i 109/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 31. ožujka 2008. godine donosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. god. donešen je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. god. I. Izmjene i dopune 28. lipnja 2007. god., II. Izmjene i dopune 26. rujna 2007. god. i III. Izmjene i dopune 18. prosinca 2007. god. Ovim Izvješćem obuhvaćena je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u tijeku 2007. god. s pregledom realiziranih radova i to:

1. -javne površine

-nerazvrstane ceste

-groblja

-javnu rasvjetu

2. -opskrbu pitkom vodom

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

3.-održavanje čistoće

-odlaganje komunalnog otpada

-tržnice na malo

Članak 2.

U tijeku 2007. godine iz planiranog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture realizirano je sljedeće:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/06-01/21

Ur. broj: 2112-01-08-8

Delnice, 31. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

Izvješće o izvršenju Programa gradnje ob  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51300&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr