SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
OPĆINA MATULJI
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 28. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju
i izboru članova Mandatnog povjerenstva
Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

U točki II. Odluke o osnivanju i izboru članova Mandatnog povjerenstva Općinskog vijeća Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/05) riječi »Miodrag Šarac iz Matulja, M. Frlana 28, za člana« zamjenjuju se riječima »Jasmina Fućak Vičević iz Matulja, Šmogorska cesta 5, za člana«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-05/08-01/3

Ur. broj: 2156-04-08-02

Matulji, 27. ožujka 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Potpredsjednik
Općinskog vijeća
Vinko Surina, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51211&odluka=5
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr