SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
GRAD BAKAR
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Gradsko vijeće Grada Bakra, na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/07 i 10/07) i članka 48. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju (»Narodne novine« broj 97/10) na sjednici održanoj 27. ožujka 2008. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za
naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar«
od roditelja korisnika usluga

Članak 1.

U Odluci o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bakar« od roditelja korisnika usluga (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 32/05 i 15/06) članak 5. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Roditelj korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Bakra sudjeluju u plaćanju pune mjesečna cijene usluga Dječjeg vrtića bakar ovisno o duljini trajanja programa i to:

- za cjelodnevni boravak 38,70 % od pune mjesečne cijene,

- za poludnevni s ručkom 38,70 % od pune mjesečne cijene

- za poludnevni bez ručka 38,70 % od pune mjesečna cijene.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 02105/08-01/03

Ur. broj: 2170-02-01-08-15

Bakar, 27. ožujka 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51222&odluka=8
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr