SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 11. Petak, 4. travnja 2008.
OPĆINA DOBRINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Temeljem članka 73. st. 3. Zakona o financiranju JLIP(R)S (»Narodne novine« broj 117/93 i 132/06) i članka 33. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 03/06) Općinsko vijeće Općine Dobrinj, na 18. sjednici održanoj dana 27. ožujka 2008. godine usvojilo je

ODLUKU
o raspodjeli rezultata

Članak 1.

Godišnjim obračunom proračuna za 2007. godinu utvrđen je rezultat:

Višak prihoda poslovanja 6.861.357,01

Višak prihoda od nefinancijske imovine 3.330.277,13

Višak prihoda od fin. imovine i za otplatu

zajmova 660.000,00

UKUPNO: 10.851.634,14

Tako utvrđen višak prihoda raspoređuje se na način da se iz viška prihoda poslovanja prebacuje dio komunalnog doprinosa u iznosu od 5.817.851,47 kn koji je ostvaren, a neutrošen u Programu izgradnje objekata i uređaja komun. infrastrukture u višak prihoda od nefinancijske imovine koji će se koristiti u sljedećoj 2008. g. za izgradnju vodovoda i cesta sukladno proračunu i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu te tako utvrđen višak prihoda za 2007. godinu iznosi:

VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA 1.043.505,54

koji će se koristiti za redovno poslovanje,

VIŠAK PRIHODA OD NEFINAN.
IMOVINE 9.148.128,60

koji će se koristiti za investicije kao što su izgradnja vodovoda i cesta razvrstane u »Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu« te od tog iznosa 300.000,00 kuna za nabavu komunalnog vozila TD Komun iz kapitalne pomoći Fonda za zapošljavanje i razvoj,

VIŠAK PRIHODA OD FINANCIJSKE IMOVINE

što je i obveza kredita te iznosi 660.000,00

UKUPNO: 10.851.634,14

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/08-161/01

Ur. broj: 2142-04-08-05-02

Dobrinj, 27. ožujka 2008.

VIJEĆE OPĆINE DOBRINJ

Predsjednik Vijeća
Zoran Kirinčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=549&mjesto=51514&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr