SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
84. Pravilnik o Izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave
71. Odluka o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u gradskoj upravi Grada Raba
113. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provjeru prijava
112. Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za ocjenjivanje prijava
111. Zaključak Urbroj: 2170-30-23-37
110. Zaključak o donošenju Plana djelovanja Općine Omišalj u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu
109. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području općine Omišalj za razdoblje od 2024. do 2028. godine
108. Plan davanja koncesija na području općine Omišalj za 2024. godinu
107. Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području općine Omišalj
106. Odluka o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj
105. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja krovnih fotonaponskih elektrana na području općine Omišalj za 2024. godinu
104. Odluka o uvjetima, načinu i kriterijima sufinanciranja obnove fasada u staroj jezgri naselja Omišalj i Njivice za 2024. godinu
103. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
102. Odluka o sufinanciranju troškova obrazovanja
101. Odluka o sufinanciranju troškova medicinski pomognute oplodnje
100. Odluka o redu na pomorskom dobru
99. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području općine Omišalj u 2024. godini
98. Odluka o ostvarivanju prava na prigodni poklon za Božić u 2024. godini
97. Odluka o ostvarivanju prava na prigodni poklon za blagdane u 2024. godini
96. Odluka o ostvarivanju novčane pomoći za novorođeno i posvojeno dijete
95. Odluka o Izmjeni Odluke o porezima Općine Omišalj
94. Odluka o Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi
93. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj za 2024. godinu
92. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj za 2024. godinu
91. Program korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Omišalj u 2024. godini
90. Program utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2024. godinu
89. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2024. godinu
88. Program utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2024. godinu
87. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u 2024. godini
86. Program javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2024. godinu
85. Program javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2024. godinu
84. Program građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
83. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
82. Proračun Općine Omišalj za 2024. godinu i Projekcije za 2025. i 2026. godinu
81. Odluka o Izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata
80. Prve Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023.
79. Treće Izmjene Programa utroška dijela turističke pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2023. godinu
78. Treće Izmjene Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2023. godinu
77. Treće Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2023. godinu
76. Treće Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
75. Treće Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
74. Treće Izmjene i dopune Proračuna Općine Omišalj za 2023.
57. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o nagrađivanju sportaša s područja općine Punat

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr