SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

94.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ('Narodne novine' broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20), članka 289. stavka 7. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi

Članak 1.

U Odluci o socijalnoj skrbi („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22 i 32/23, dalje u tekstu: Odluka) u članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Uvjet prihoda ispunjava Korisnik s prihodom kako slijedi:

- samac do 462,00 eura

- dvočlano kućanstvo do 576,00 eura

- kućanstvo s tri člana 774,00 eura

- kućanstvo s četiri člana 1.032,00 eura

- ako kućanstvo ima više od 4 člana, uvjet prihoda za svakog se člana uvećava za 100,00 eura u odnosu na iznos iz alineje 4. ovog stavka.“

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. Odluke mijenja se i glasi:

„Pravo na pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda sastoji se u mjesečnom iznosu pomoći u obliku novčanog bona u prodavaonici s kojom Općina ima zaključen ugovor, i to za:

- samca 45,00 eura

- dvočlanu obitelj 56,00 eura

- obitelj sa tri ili više članova 67,00 eura.“

Članak 3.

U članku 21. stavku 2. Odluke broj: „40,00“ mijenja se i glasi: „56,00“.

Članak 4.

U članku 41. Odluke broj: “39“ mijenja se i glasi: „40“.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-26

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr