SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

106.

Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 4/14 i 26/20, dalje u tekstu: Odluka o javnim priznanjima) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o visini novčanih iznosa javnih priznanja
Općine Omišalj

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o visini novčanih iznosa javnih priznanja Općine Omišalj (dalje u tekstu: Odluka) utvrđuje se visina novčanih iznosa javnih priznanja koje dodjeljuje Općina Omišalj.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Općina Omišalj, sukladno Odluci o javnim priznanjima, dodjeljuje nagrade za životno djelo i godišnje nagrade.

Članak 3.

(1) Visina novčane nagrade Općine Omišalj za životno djelo utvrđuje se u iznosu od 1.000,00 eura.

(2) Visina godišnje novčane nagrade Općine Omišalj utvrđuje se u iznosu od 200,00 eura.

Članak 4.

Sredstva za dodjelu novčanih nagrada iz ove Odluke osiguravaju se godišnje u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini novčanih iznosa javnih priznanja („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 10/14).

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-20

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr