SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

86.

Na temelju članka 289. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine” broj 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

PROGRAM

javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi
za 2024. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi nastoji se unaprijediti zdravlje građana te unaprijediti socijalnu zaštitu, posebno osjetljivih skupina građana, pružanjem kvalitetnih socijalnih usluga i preventivnom zdravstvenom zaštitom, a s ciljem smanjenja učestalosti bolesti u čijem nastanku i tijeku značajnu ulogu imaju različita za zdravlje rizična ponašanja.

Članak 2.

Program javnih potreba utvrđuje se u skladu s odredbama posebnih zakona, podzakonskih akata, odluka i drugih propisa kojima se uređuje obavljanje predmetnih djelatnosti.

Članak 3.

U 2024. godini Općina Omišalj financirat će javne potrebe u području zdravstva i socijalne skrbi kako slijedi:

1. Socijalna skrb

Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Omišalj Općina Omišalj osigurala je sredstva za ostvarivanje prava na:

a. stalnu novčanu pomoć

b. pomoć za podmirenje troškova stanovanja

c. pomoć za nabavku kućanskog uređaja i/ili kućanske opreme

d. pomoć za kupnju prehrambenih proizvoda

e. prigodni poklon za blagdane

f. pomoć osobama s utvrđenim invaliditetom

g. pomoć za podmirenje pogrebnih troškova

h. pomoć u financiranju troškova smještaja u psihijatrijskoj bolnici, ustanovama socijalne skrbi i domu za starije i nemoćne

i. pomoć za podmirenje troškova boravka djece u jaslicama i vrtićima

j. pomoć za podmirenje troškova marende učenika osnovne škole

k. pomoć učenicima i studentima

l. korištenje besplatnog javnog prijevoza za studente

m. pomoć za financiranje dopunskog zdravstvenog osiguranja

n. pomoć za podmirenje troškova lijekova

o. pomoć za podmirenje troškova prijevoza učenika osnovne škole.

2. Zdravstvena zaštita

S ciljem da se osigura učinkovitija zdravstvena zaštita stanovnika, Općina Omišalj sufinancirat će rad sljedećih zdravstvenih ustanova:

a. Turističke ambulante u Njivicama u ljetnoj sezoni,

b. Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije - dodatni oblik rada u djelatnosti hitne medicine iznad standarda predviđenog Mrežom hitne medicine,

c. Hospicija Marije K. Kozulić, Rijeka.

d. Doma za osobe s demencijom, Rijeka.

Osim navedenog Općina Omišalj financira specijalističke preglede za stalne stanovnike općine Omišalj, razne programe Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te pomaže stanovnicima Gline i okolnih mjesta u obnovi kuća nastradalih u poplavama.

3. Unapređenje kvalitete života

U skladu s odlukama Općinske načelnice i Općinskog vijeća Općina Omišalj provodi mjere potpore kojima se omogućuje bolji standard i stvaraju preduvjeti za kvalitetniji život stanovnika u određenim područjima života.

Te su mjere sljedeće:

a. promicanje nataliteta - pomaže se roditeljima novorođene i posvojene djece u nabavi potrebne opreme u iznosu od 600,00 eura po djetetu,

b. edukacija iz informatike za stanovnike općine dobi 50+ godina – provodi se u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture,

c. integracija, obrazovanje i odgoj romske djece uz pomoć kreativnih radionica i savjetovanja za roditelje,

d. aktivnosti Crvenog križa i Caritasa,

e. pomoć i njega u kući - namijenjena odraslim i starijim osobama koje nisu sposobne za samostalan život i rad te zbog promjena u zdravstvenom stanju ne mogu same zadovoljiti osnovne životne potrebe, niti tu pomoć mogu osigurati od strane članova obitelji,

f. prigodni pokloni za blagdane – za stanovnike starije od 80 godina te bolesne i nemoćne.

g. sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje – sufinancirati će se troškovi u iznosu od 50% ukupnih troškova postupka, a najviše do 4.000,00 eura po postupku, neovisno da li je postupak proveden u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu svim parovima koji se odluče na takav postupak.

Osim navedenog Općina Omišalj u 2024. godini sudjeluje i u humanitarnom projektu Zaklade Hrvatske pošte „Dobri ljudi-djeci Hrvatske“ i pomaže djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi koja se nalaze u sustavu socijalne skrbi, odnosno koja su smještena u dječjem domu ili udomiteljskoj obitelji. Osiguranim sredstvima Općina Omišalj pomaže u financiranju troškova stanovanja mladih nakon izlaska iz sustava socijalne skrbi s ciljem osnaživanja mladih osoba i lakšeg uključivanja u samostalan društveni život.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osigurana su u Proračunu Općine Omišalj za 2024. godinu.

Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u području zdravstva i socijalne skrbi za 2024. godinu (iznosi su izraženi u eurima):

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove, prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom vijeću u okviru Izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Omišalj.

Članak 6.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije", a stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

 

 

 

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-12

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr