SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

99.

Na temelju članka 132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko- goranske županije“ broj 5/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Turističke zajednice Općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o privremenoj zabrani izvođenja radova na
području općine Omišalj u 2024. godini

Članak 1.

Ovom odlukom privremeno se zabranjuje izvođenje radova za vrijeme turističke sezone na području općine Omišalj, tj. određuje se vrsta radova, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se privremeno zabranjuje izvođenje radova, utvrđuju opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima mogu izvoditi radovi, nadzor nad provedbom odluke i novčane kazne.

Članak 2.

Zabrana izvođenja radova iz članka 1. ove Odluke odnosi se na zemljane radove i radove na izgradnji konstrukcije građevine.

Članak 3.

Zabrana izvođenja radova iz članka 2. ove Odluke odnosi se na područje općine Omišalj.

Članak 4.

Izvođenje radova iz članaka 2. i 3. ove Odluke zabranjuje se za vrijeme turističke sezone, u vremenu od 00,00 do 24,00 sata:

- na području naselja Omišalj u kalendarskom razdoblju od 15. lipnja 2024. godine do 15. rujna 2024. godine,

- na području naselja Njivice u kalendarskom razdoblju od 1. lipnja 2024. godine do 15. rujna 2024. godine.

Članak 5.

Odredbe članaka 2., 3. i 4. ove Odluke ne odnose se na:

1. građevine, odnosno radove za čije je građenje, odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske

2. uklanjanje građevina na temelju rješenja građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti

3. građenje građevina, odnosno izvođenje radova u godini u kojoj je odluka stupila na snagu.

Članak 6.

Nadzor nad provedbom ove Odluke provodi komunalni redar Općine Omišalj, sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ broj 153/13 i 115/18).

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova na području Općine Omišalj u 2023. godini („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 42/22).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-30

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=99
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr