SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

93.

Na temelju članka 10. stavka 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“ broj 29/19 i 98/19) i čl. 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko - goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj dana 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Omišalj za 2024. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 5.850,00 eura osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2024. godine namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju dobivenih mjesta članova Općinskog vijeća prema konačnim rezultatima izbora.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 450,00 eura po vijećniku kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Obračun i isplatu sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača vrši Upravni odjel Općine Omišalj, na temelju izvješća Mandatnog odbora o rezultatima provedenih izbora za Općinsko vijeće.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na transakcijski račun političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću, a o broju transakcijskog računa za doznaku sredstava, nadležno tijelo političke stranke je dužno pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Član Općinskog vijeća izabran s liste grupe birača dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, najkasnije u roku od 15. dana od početka mandata, i o tome pisano obavijestiti Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 4.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću i člana Općinskog vijeća izabranog s liste grupe birača doznačuju se tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko -goranske županije“.

KLASA:400-01/23-01/3

URBROJ:2170-30-23-3

U Omišlju, 6. prosinca 2023. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=93
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr