SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

103.

Na temelju članka 103. stavka 2. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 4/23) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Omišalj u 1/1 dijelu nekretnine oznake k.č.br. 10013/2 površine 315 m2, upisane u zk.ul. 2732 k.o. Omišalj-Njivice i nekretnine oznake k.č.br. 10013/3 površine 153 m2, upisane u zk.ul. 2732 k.o. Omišalj-Njivice (obje dio k.č. 10013), a koje u naravi predstavljaju nerazvrstanu cestu NI-5.

Članak 2.

Nekretnina iz članka 1. ove Odluke isključuje se iz opće uporabe kao javno dobro te se temeljem ove Odluke, kao vlasnik na nekretnini navedenoj u članku 1. ove Odluke upisuje Općina Omišalj.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke provest će se upis brisanja u zemljišnim knjigama statusa javnog dobra u općoj uporabi u vlasništvu Općine Omišalj na nakretninama iz članka 1. ove Odluke te će se upisati Općina Omišalj kao vlasnik predmetnih nekretnina.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-19

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=103
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr