SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXXI. - broj 45. Četvrtak, 14. prosinca 2023.
OPĆINA OMIŠALJ

97.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 36/09, 125/08, 36/09, 150/11, 19/13 - službeni pročišćeni tekst, 144/12, 137/15 - službeni pročišćeni tekst, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 33. Statuta Općine Omišalj („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 5/21), Općinsko vijeće Općine Omišalj na 13. sjednici održanoj 6. prosinca 2023. godine, donijelo je

ODLUKU

o ostvarivanju prava na prigodni poklon
za blagdane u 2024. godini

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom o ostvarivanju prava na prigodni poklon za blagdane u 2024. godini (dalje u tekstu: Odlukla) utvrđuje se pravo na prigodni poklon u povodu blagdana, propisuju se korisnici te postupak za ostvarivanje tog prava.

(2) Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj Odluci, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Članak 2.

Pravo na prigodni poklon ostvaruje se povodom blagdana Božića i Uskrsa u 2024. godini.u obliku novčanog bona u prodavaonici s kojom Općina Omišalj (dalje u tekstu: Općina) ima zaključen ugovor, u iznosu od 56,00 eura.

Članak 3.

Pravo na prigodni poklon iz članka 2. ove Odluke mogu ostvariti sljedeći korisnici s prebivalištem na području općine Omišalj:

- stariji od 80 godina

- teško bolesni (boluje od maligne ili kronične bolesti)

- korisnici doma za starije.

Članak 4.

(1) U svrhu utvrđivanja prava na prigodni poklon, Općina će raspisati Javni poziv u kojem će biti navedeni uvjeti i rok za predaju potrebne dokumentacije.

(2) Pravo na prigodni poklon ostvaruje se, u pravilu, podnošenjem zahtjeva po objavljenom javnom pozivu, zajedno s potrebnom dokumentacijom.

(3) Za teško bolesne i za korisnike doma za starije Općina može službenim putem zatražiti potvrdu nadležne ustanove o korisnicima.

Članak 5.

Korisnike koji ostvaruju pravo na prigodni poklon utvrđuje zaključkom Načelnik.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine, a objavit će se u 'Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 024-01/23-01/130

URBROJ: 2170-30-23-21

Omišalj, 6. prosinca 2023.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednica

Dunja Mihelec, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2300&mjesto=51513&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr