SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
107. Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Statuta Centra za kulturu Grada Krka
106. Odluka o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2023. godinu
105. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2023.-2025. godine
104. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja dijela areala ”Skomeršić” u Zoni 32 i 33 na području Garbecaj u gradu Krku
103. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela ”Mali Kankul” u gradu Krku
102. Odluka o usvajanju/donošenjuProcjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara Grada Krka
101. Odluka o imenovanju dva člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Krka
100. Odluka o osnivanju Povjerenstva za stručno vrednovanje prijavljenih programa i projekata na Javni poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Krka
99. Odluka o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u predškolsku ustanovu Grad Krk, Dječji vrtić ”Katarina Frankopan”
98. Odluka o privremenoj zabrani radova na području grada Krka u 2023. godini
97. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
96. Odluka o donošenju Plana razvoja Grada Krka za razdoblje od 2022.- 2027. godine
95. Odluka o prihvaćanju Zajedničkog Akcijskog plana energetski održivog razvitka I klimatskih promjena za područje otoka Krka (SECAP)
94. Odluka o Izmjenama Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu
93. II. Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2022. godinu
92. II. Izmjene Programa javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2022. godinu
91. II. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Krka za 2022. godinu
90. II. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2022. godinu
89. II. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente u 2022. godini
88. II. Izmjene Programa raspodjele turističke pristojbe za 2022. godinu
87. II. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
86. Odluka o II. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godini
85. II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Krka za 2022. godinu
84. Program javnih potreba razvoja civilnog društva Grada Krka za 2023. godinu
83. Program javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi Grada Krka za 2023. godinu
82. Program javnih potreba u području obrazovanja i brige o mladima Grada Krka za 2023. godinu
81. Program javnih potreba u sportu Grada Krka za 2023. godinu
80. Program javnih potreba u kulturi Grada Krka za 2023. godinu
79. Program korištenja sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Krka u 2023. godini
78. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području grada Krka u 2023. godini
77. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
76. Program raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
75. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
74. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2023. godini
73. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2023. godinu
72. Proračun Grada Krka za 2023. godinu i Projekcije za 2024.- 2025. godinu
103. Rješenje o razrješenju i izboru člana Komisije za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost
102. Odluka o usvajanju Programa zaštite divljači Grada Opatije za razdoblje do 31. ožujka 2031. godine
101. Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Opatije
100. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
99. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Opatije za 2023. godinu
98. Proračun Grada Opatije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu
97. Odluka o socijalnoj skrbi
96. Odluka o porezima Grada Opatije
95. Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
94. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
93. Program građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
92. Program utroška sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
91. Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece Grada Opatije za 2023.g.
90. Program javnih potreba u sportu Grada Opatije za 2023. godinu
97. Pravilnik o 2. Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Malinska-Dubašnica
96. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica
95. Odluka o imenovanju povjerenika civilne zaštite Općine Malinska-Dubašnica i njihovih zamjenika
94. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Izgradnje pješačke staze u Malinskoj, na dijelu k.č.65/1 k.o. Bogović u okviru postojeće uređene zelene površine – mjesnog parka”
93. Godišnji Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
92. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Malinska-Dubašnica za period 2023. do 2026. godine
91. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu
90. Zaključak o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
89. Odluka o naknadi za rad članovima Vijeća mjesnih odbora
88. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Malinska-Dubašnica
87. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja
86. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2023. godini
85. Plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
84. Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2023. do 2025. godine
83. Odluka o lokalnim porezima
82. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
81. Program javnih potreba u kulturi Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
80. Program javnih potreba u sportu Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
79. Program korištenja sredstava turističke pristojbe za 2023. godinu
78. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2023. godinu
77. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
76. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
75. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
74. Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2023. godini
73. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu
72. Proračun Općine Malinska-Dubašnica za 2023. godinu i Projekcije Proračuna za 2024. i 2025. godinu
71. Izmjena Programa korištenja sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu
70. III. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
69. IV. Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture na području Općine Malinska-Dubašnica u 2022. godini
68. III. Izmjene i dopune Proračuna Općine Malinska-Dubašnica za 2022. godinu i Projekcija za 2023. i 2024. godinu
44. Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Mrkopalj

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr