SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

94.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (“Narodne novine“, broj 147/21), Odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (“Narodne novine“ broj 147/21) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 70/20, 26/20-pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o kriterijima za financiranje Javne

vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2022. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije broj 12/22) članak 4. mijenja se i glasi:

“Rashodi za zaposlene u JVP Grada Krka, u ukupnom iznosu od 2.606.767,00 kn, a prema kriterijima i mjerilima iz članka 3. ove Odluke, raspoređuju se:

- na plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada (bruto) u iznosu od 2.073.898,00 kn i

- na doprinos na plaće u iznosu od 532.869,00 kn.“

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

“Materijalni rashodi JVP Grada Krka, u ukupnom iznosu od 289.640,00 kuna, prema kriterijima iz članka 5. ove Odluke, raspoređuju se na:

- naknade troškova zaposlenima u iznosu od 71.000,00 kn,

- rashode za materijal i energiju u iznosu od 122.000,00 kn,

- rashode za usluge u iznosu od 86.640,00 kn

- premije osiguranja u iznosu od 10.000,00 kn.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

KLASA: 402-05/22-01/34

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr