SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

106.

Na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj: 41/14), članka 27. stavka 2. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 20/14 i 3/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o davanju odobrenja na Program rada Savjeta mladih
Grada Krka za 2023. godinu

Članak 1.

Daje se odobrenje na Program rada Savjeta mladih Grada Krka za 2023. godinu kojeg je Savjet mladih Grada Krka donio na sjednici održanoj 9. listopada 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 029-04/22-01/01

URBROJ: 2170-09-01-22-6

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=106
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr