SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

102.

Na temelju odredbi članka 13. Zakona o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 92/10 i 114/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20- pročišćeni tekst i 6/21), po prethodno pribavljenom mišljenju Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite, Područnog ureda civilne zaštite, Službe inspekcijskih poslova Rijeka od 13. prosinca 2022. godine, KLASA: 245-02/22-11/501, URBROJ: 511-01-375-22-2-SV, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o usvajanju/donošenju

Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka te Plana zaštite od požara Grada Krka

I.

1. Usvaja se Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka (Procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka, čini sastavni dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

2. Donosi se Plan zaštite od požara Grada Krka (Plan zaštite od požara Grada Krka s prilozima – tabelarni dio plana sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave).

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Grada Krka i Plan zaštite od požara Grada Krka objavit će se na mrežnoj stranici Grada Krka.

KLASA: 245-02/22-01/02

URBROJ: 2170-09-01-22-10

Krk, 14. prosinac 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=102
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr