SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

86.

Na temelju članaka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj: 68/18, 110/18 i 32/20), članka 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2022. god. (“Službene novine Primorsko goranske županije” broj 30/21 i 30/22) i članka 40. Statuta Grada Krka (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj: 28/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20 i 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

II. IZMJENU i DOPUNU

Programa održavanja komunalne infrastrukture
u 2022. godinu

Članak 1.

Opisni iskaz izvora sredstava i namjene sredstava iz Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu ("Službene novine Primorsko – goranske županije“ broj: 30/21 i 30/22) zamjenjuje se tabelom koja je prilog i sastavni dio ove II. Izmjene i dopune Programa i glasi:

*vidi Tabelu 1. u prilogu*

Članak 2.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 11.198.592,56 kuna.

Članak 3.

Ova II. Izmjena i dopuna Programa stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenim novinama Primorsko – goranske županije“.

KLASA: 363-01/22-01/13

URBROJ: 2170-09-01-22-4

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr