SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

88.

Na temelju članka 20. Zakona o turističkoj pristojbi (»Narodne novine« broj 52/19, 32/20 i 42/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 24/09, 41/09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na prijedlog Turističke zajednice Grada Krka i Gradonačelnika Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA

raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu

Članak 1.

U Programu raspodjele sredstava turističke pristojbe za 2022. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 30/21 i 30/22), članak 2. mijenja se i glasi:

»Prihod od turističke pristojbe planiran je u Proračunu Grada Krka za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 2.224.349,10 kn i to:

• 1.700.000,00 kn turističke pristojbe

• 36.000,00 kn turističke pristojbe na plovnom objektu

• 488.349,10 kn viška prihoda iz prethodne godine

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*datoteka se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Ove II. Izmjene Programa objavit će se u «Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupaju na snagu prvog dana nakon objave.

KLASA: 412-04/22-01/04

URBROJ:2170-09-01-22-7

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov ing.građ., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=88
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr