SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXX. - broj 45. Srijeda, 21. prosinca 2022.
GRAD KRK

105.

Na temelju članka 78. Zakona o koncesijama (''Narodne novine'' broj 69/17 i 107/20) i članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 28/09, 41 /09, 13/13, 20/14, 3/18, 7/20, 26/20 – pročišćeni tekst i 6/21), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 14. prosinca 2022. godine, donosi

SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI)
PLAN DAVANJA KONCESIJA ZA RAZDOBLJE
OD 2023. - 2025. GODINE

Članak 1.

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gopodarstva i važećim ugovorima o obavljanju komunalnih djelatnosti s određenim koncesionarima, utvrđuje se Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2023. - 2025. godine, kako slijedi:

1. Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova

• Planirani broj koncesija: 1 koncesija

• Rok na koji se koncesija daje: 5 godina (2024.-2029.)

• Pravna osnova za davanje koncesija: Zakon o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' broj 68/18, 110/18 i 32/20), Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 33/19 i 12/22) i Zakon o koncesijama (''Narodne novine'' broj 69/17 i 107/20).

• Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn.

Članak 2.

Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija i važećim ugovorima, prioritetno se planira davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i to onih koje istječu tijekom 2024. odnosno koje se novim natječajnim postupcima nastavljaju.

Članak 3.

Komunalne usluge čije se obavljanje vrši davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi, te uvjeti i mjerila za provedbu javnog natječaja za davanje koncesije određeni su Odlukom o komunalnim djelatnostima na području Grada Krka (''Službene novine Primorsko-goranske županije'' broj 33/19 i 12/22).

Članak 4.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

 

KLASA: 363-02/22-04/02

URBROJ: 2170-09-01-22-3

Krk, 14. prosinca 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Nikša Franov, ing. građ., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2252&mjesto=51500&odluka=105
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr