SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
19. Pročišćeni tekst odredbe za provođenje Prostornog plana Primorsko-goranske županije
18. Pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Primorsko-goranske županije
17. Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije
16. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji
15. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji nekretnine u Velom Lošinju, k.č. 418 ZGR, k.o. Veli Lošinj
14. Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za uređenje, rekonstrukciju i gospodarsko korištenje plaže Balustrada, Grad Crikvenica
13. Odluka o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene sportske luke Bakar, Grad Bakar
12. Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje postojećeg aquagana s pratećim sadržajima u uvali Crnika, Općina Lopar
11. Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred kampa Čikat, Grad Mali Lošinj
10. Odluka o sufinanciranju projekta dogradnje Osnovne škole »dr. Andrija Mohorovičić« u Matuljima temeljem investicijskog elaborata
9. Odluka o davanju suglasnosti školskim ustanovama (pet) za stjecanje prava vlasništva od Grada Rijeke, bez naknade
8. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe i rasporedu sredstava za decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač Primorsko-goranska županija u 2019. godini
7. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Primorsko-goranske županije u 2019. godini
6. Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2019. godini
5. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva za 2019. godinu
4. Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Primorsko-goranskoj županiji
3. Izvješće o stanju u prostoru Primorsko-goranske županije (za razdoblje od 2013. - 2016. godine)
2. Odluka o Izmjeni Odluke o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije
8. Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika
7. Odluka o Izmjeni Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Cresa
6. Odluka o prestanku mandata vijećnici Gradskog vijeća i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjenika vijećnika
4. Ispravak Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
15. Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam
10. Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Raba
9. Program potpora poljoprivredi na području Grada Raba za 2019. godinu
5. Pravilnik za provedbu Programa uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest na području Općine Baška - »Moja Baška bez azbesta«
4. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2019. godinu

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr