SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
GRAD CRES

7.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01 i 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), te članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko goranske županije« br.29/09, 14/13. 5/18, 25/18), Gradsko vijeće Grada Cresa na 19. sjednici, održanoj 11. veljače 2019. godine donijelo je

ODLUKU O IZMJENI
ODLUKE O USTROJSTVU GRADSKE UPRAVE GRADA CRESA

Članak 1.

U Odluci o ustrojstvu gradske uprave Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br 13/ 10, 28/10, 42/18), mijenja se čl. 14. i glasi:

»Članak 14.

»Odsjek za poduzetništvo, gospodarstvo i europske integracije u svojem djelokrugu obavlja slijedeće poslove:

1. Poslovi u svezi praćenja stanja u gospodarstvu i poduzetništvu

2. Predlaganje razvojnih programa

3. Praćenje i priprema natječaja koji se odnose na gospodarstvo

4. Priprema, izrada i vođenje projekata financiranih iz fondova EU

5. Koordinacija svih aktivnosti na kandidiranju projekata financiranih iz fondova EU te praćenje realizacije tih projekta.

6. Educiranje i informiranje građana i poduzetnika u svezi pripreme i prijave projekata na fondove EU.

7. Praćenje stanja u razvoju turizma na području Grada Cresa«

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa:011-01/19-1/5

Ur.broj:2213/02-01-19-3

Cres, 11. veljače 2019. godine

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=10002&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr