SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

9.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 2. stavka 2. Odluke o određivanju tijela za davanje suglasnosti školama čiji je osnivač Primorsko-goranska županija za raspolaganje imovinom (»Službene novine« broj 26/09), članka 28. stavka 1. točke 22. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 18. sjednici održanoj 21. veljače 2019. godine donijela je

O D L U K U
o davanju suglasnosti školskim ustanovama (pet)
za stjecanje prava vlasništva od Grada Rijeke,
bez naknade

Članak 1.

Utvrđuje se da:

·         je Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 29. studenoga 2018. godine, donijelo je Odluku o sklapanju ugovora o prijenosu prava vlasništva, bez naknade (KLASA: 021-05/18-01/138; URBROJ: 2170-01-16-00-18-2),

·         su školski/domski odbori školskih ustanova kojima je Primorsko-goranska županija osnivač, temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Rijeke iz prethodne točke, na svojim sjednicama donijeli odluke o stjecanju prava vlasništva, bez naknade, koje su proslijeđene osnivaču radi davanja suglasnosti.

Članak 2.

Daje se suglasnost za stjecanje prava vlasništva, bez naknade, školskim ustanovama od Grada Rijeke, kako slijedi:

·         Graditeljska škola za industriju i obrt, Rijeka, Podhumskih žrtava 4 i Građevinsko tehnička škola, Rijeka, Podhumskih žrtava 4, svaka u 1/2 idealnog dijela, za nekretninu oznake kč.br. 2233 - školska zgrada pod br. 63/A Gombaonom i Perivojem u Sušaku - 567 čhv, upisane u zk.ul.br. 2376, k.o. Trsat-Sušak,

·         Prva riječka hrvatska gimnazija, Rijeka, Frana Kurelca 1 i Gimnazija Andrije Mohorovičića, Rijeka, Frana Kurelca 1, svaka u 1/2 idealnog dijela, za nekretninu oznake kč.br. 980/1 - Prva riječka gimnazija i dvorište u Kurelčevoj ulici - 341 čhv, upisane u zk.ul.br. 5101, k.o. Rijeka,

·         Učenički dom Kvarner, Rijeka, Vukovarska 12, za nekretninu oznake kč.br. 1741/2 - Đački dom stručnih škola - 739 čhv, upisane u zk.ul.br. 5101, k.o. Rijeka,

·         Dom učenika Sušak, Rijeka, Drage Gervaisa 34, za nekretninu oznake kč.br. 1114/4 - kuća broj 34, dvije gospodarske zgrade i dvorište u ul. Drage Žervea - 331,5 čhv, upisane u zk.ul.br. 5359, k.o. Podvežica,

·         Prva sušačka hrvatska gimnazija, Rijeka, Gajeva 1, za nekretninu oznake kč.br. 6368 - Bulevard, dvorište, nadstrešnica, škola i dvorište - 3542 m2, upisane u zk.ul.br. 1904, k.o. Sušak, kč.br. 6372 - Bulevard park - 3988 m2, upisane u zk.ul.br. 1908, k.o. Sušak i kč.br. 6373 - Bulevard, garaža, pomoćna zgrada i dvorište - 575 m2, upisane u zk.ul.br. 1906, k.o. Sušak,

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/19-01/1

UR.BROJ: 2170/1-01-01/5-19-21

Rijeka, 21. veljače 2019.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=9
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr