SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXVII. - broj 4. Petak, 22. veljače 2019.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

2.

Na temelju točke 2.3. podtočke 21. Plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora (»Narodne novine« broj 92/08), članka 7. i 8. Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji godine (»Službene novine« broj 26/09, 42/12), članka 52. točke 18. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18 i 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 21. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16-pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije, dana 11. veljače 2019. godine, donio je

O D L U K U
o izmjeni Odluke o imenovanju članova i zamjenika
članova Županijskog operativnog centra
Primorsko-goranske županije

Članak 1.

U Odluci o imenovanju članova i zamjenika članova Županijskog operativnog centra Primorsko-goranske županije (KLASA: 022-04/15-01/30, URBROJ: 2171/1-01-01/6- 15-9) od 31. kolovoza 2015. godine,

Članak 2. mijenja se i glasi:

»1.dr. sc. Darko Glažar, lučki kapetan Lučke kapetanije Rijeka, zapovjednik ŽOC-a

2.Jasmin Brkljača, zamjenik načelnika Policijske uprave Primorsko-goranske Ministarstva unutarnjih poslova, zamjenik Zapovjednika ŽOC-a

3.Nada Milošević, pročelnica Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, članica

4.Matko Škalamera, pročelnik Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka, član
Lenjinka Juričić-Mamilović,
zamjenica člana

5.Barbara Škevin Ivošević, voditeljica Službe za
zaštitu mora i priobalja, Uprave vodnoga gospodarstva i zaštite mora, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, članica
Sandra Trošelj-Stanišić,
zamjenica članice

6.dr.sc. Koraljka Vahtar-Jurković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, članica Ena Srdoč Grozdanić, zamjenica članice

7.Robert Marušić, voditelj Službe zaštite voda, Vodno- gospodarstveni odjel za slivove sjevernog Jadrana, Hrvatske vode, član
Vlado Rogić,
zamjenik člana

8.Mr. sc. Sonja Šišić, ravnateljica Javna ustanova »Priroda«, Ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Primorsko-goranske županije, članica
mr.sc. Marko Randić,
zamjenik članice

9.Jadranka Krstelj, voditelj Službe za inspekcijske poslove područna jedinica Rijeka, Sektora inspekcije zaštite okoliša, Uprave za inspekcijske poslove, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, članica
Davor Jugović,
zamjenik članice

10.Vladimir Malnar, Inspektor sigurnosti plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka, član

11.Zdravko Lisac, voditelj Odsjeka za promet i veze, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, tajnik ŽOC-a.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«

KLASA: 022-04/19-01/5

URBROJ: 2170/1-01-01/6-19-28

Rijeka, 11. veljače 2019.

Ž u p a n
Zlatko Komadina, dipl.ing.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=2094&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr