SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
 
Napredno pretraživanje
SADRŽAJ
57. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta potrošača javnih usluga Grada Krka
56. Odluka o usvajanju/donošenju Analize stanja sustava civilne zaštite, Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite te godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Krka
55. Odluka o dopuni Odluke o izuzeću od plaćanja naknade za razvoj
54. Odluka o izmjeni Odluke o naknadi za razvoj
53. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
52. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
51. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
50. Odluka o osnivanju Udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
49. Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Krka
48. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma otoka Krka do 2020. godine
47. Odluka o usvajanju Strategije razvoja turizma Grada Krka do 2020. godine
46. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
45. Program raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu
44. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
43. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
42. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2017. godinu
41. Proračun Grada Krka za 2017. i projekcije za 2018. i 2019.godinu
40. Izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2016. godinu
39. Izmjene Programa raspodjele sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu
38. Odluka o Izmjeni Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka za 2016. godinu
37. Odluka o I. Izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu
36. Odluka o I. Izmjeni Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini
35. Odluka o II. izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Krka za 2016. godinu
34. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Krka za 2016. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
85. Ispravak Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika I namještenika Grada Raba
53. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Baška
52. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Baška u 2017. godini
51. Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu
50. Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godini
49. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Baška u 2017. godini
48. Godišnji program javnih potreba iz zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Općine Baška u 2017. godini
47. Godišnji program javnih potreba u kulturi i obrazovanju na području Općine Baška u 2017. godini
46. Godišnji program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini
45. Godišnji program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Baška u 2017. godini
44. Plan davanja koncesija u 2017. godini
43. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR)
42. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini
41. Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
40. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Baška
39. Odluka o prestanku mandata članu Općinskog vijeća Općine Baška i početku obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća Općine Baška
38. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Baška za 2017. godinu
37. Proračun Općine Baška za 2017. i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
73. Odluka o davanju suglasnosti na obvezu osiguranja proračunskih sredstava za sufinanciranje realizacije EU projekta aglomeracije Rijeka
81. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku prodaje nekretnine u vlasništvu Općine Dobrinj
80. Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj
79. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2017. godini
78. Odluka o uspostavi Registra nekretnina Općine Dobrinj
77. Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
76. Odluka o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
75. Odluka o dodnošenju Starteškog plana Općine Dobrinj za 2016.-2019. godine
74. Program javnih potreba razvoja civilnog društva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
73. Program korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Dobrinj u 2017. godini
72. Program energetskog razvoja Općine Dobrinj u 2017. godini
71. Program izgradnje vodnih građevina za 2017. godinu
70. Program utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
69. Godišnji program turizma i gospodarstva na području Općine Dobrinj u 2017. godini
68. Godišnji program zaštite i spašavanja na području Općine Dobrinj u 2017. godini
67. Godišnji program javnih potreba socijalne zaštite na području Općine Dobrinj u 2017. godini
66. Godišnji program javnih potreba u zdravstvu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
65. Godišnji program javnih potreba u obrazovanju na području Općine Dobrinj u 2017. godini
64. Godišnji program javnih potreba u sportu na području Općine Dobrinj za 2017. godinu
63. Godišnji program javnih potreba u kulturi na području Općine Dobrinj u 2017. godini
62. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
61. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini
60. Program rashoda predstavničkih i izvršnih tijela na području Općine Dobrinj u 2017. godini
59. Program općih javnih usluga na području Općine Dobrinj u 2017. godini
58. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Dobrinj za 2017. godinu
57. Proračun za 2017. godinu i Projekcija za 2018.- 2019.
61. Odluka o vrijednosti jedinice - boda (B)
60. Rješenje Urbroj: 2170-04-01-16-8
59. Odluka o privremenom financiranju za razdoblje od 01.01.-31.03.2017. godine
58. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 2 - dio građevinskog područja naselja NA 12 Podhum
57. Odluka o stavljanju van snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja NA 1 Dražice - UPU 1
56. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Jelenje
55. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o davanju prostora u vlasništvu Općine Jelenje na korištenje udrugama
54. Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Jelenje
53. II. Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
52. II. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
51. II. Izmjene i dopune Plana razvojnih projekcija za 2016. godinu i Projekcije za 2017. i 2018. godinu
50. Odluka o II. Izmjeni i dopuni Proračuna Općine Lopar za 2016. godinu i Projekcije Proračuna za 2017. i 2018. godinu
49. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
48. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi
47. Odluka o sustavu glavne knjige riznice Općine Lopar i načinu vođenja jedinstvenog računa riznice
46. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
45. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
44. Program javnih potreba u kulturi za 2017. godinu
43. Program javnih potreba Općine Lopar u sportu za 2017. godinu
42. Program javnih potreba Općine Lopar u prosvjeti, predškolskom odgoju, socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti za 2017. godinu
41. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Lopar za 2017. godinu
40. Plan razvojnih programa za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu
39. Proračun za 2017. godinu i Projekcije Proračuna za 2018. i 2019. godinu
1. Cjenik usluga od 01.01.2017. godine.

© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr