SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 36. Petak, 23. prosinca 2016.
GRAD KRK

41.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko - goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 20. prosinca 2016. godine, donosi:

PRORAČUN GRADA KRKA ZA 2017.
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Krka za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoje se od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna prema ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja u Proračunu Grada Krka za 2017. godinu i projekcijama 2018. i 2019. godine, a u Posebnom dijelu prema izvorima, korisnicima, aktivnostima i projektima te razvojnim programima kako slijedi:

Ćlanak 3.

Ovaj Proračun Grada Krka za 2017. godinu sa Projekcijom za razdoblje 2018. - 2019. godine objavit će se u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije« i internetskim stranicama www.grad-krk.hr, a stupa na snagu 01. siječnja 2017. godine

KLASA: 400-06/16-01/10

URBROJ: 2142/01-01-16-7

KRK, 20. prosinca 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=999&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr